Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΕΣ

2107274474

amores[at]chem.uoa.gr

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

2107274483

kpaschalidou[at]chem.uoa.gr

ΕΣΘΗΡ ΣΑΚΚΗ

2107274050

e_sakki[at]chem.uoa.gr