Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Θα ήθελα κατ’ αρχή να εκφράσω τις απέραντες ευχαριστίες μου  προς όλος το προσωπικό του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας (EOX) καθώς και τη διοίκηση του ΕΚΠΑ (Σπύρο Μπόλη) για τη δημιουργία και  καταχώρηση ιστόχωρου.  Επίσης εκφράζω θερμές ευχαριστίες τη July Stain η οποία με εξαιρετική προθυμία προσφέρθηκε να ελέγχει τις μεταφράσεις κειμένων στην Αγγλική γλώσσα. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ιάκωβο Πουπάκη ο οποίος ανέλαβε την επιμέλεια του ιστόχωρου.

Αποκτώντας  τον δικό του ιστότοπο το ΕΟΧ είναι εφικτό να καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες των εν ενεργεία ή συνταξιοδοτηθέντων μελών του, ειδησεογραφία και ενδιαφέροντα δρώμενα από φίλους και γνωστούς οι οποίοι ενδιαφέρονται και φροντίζουν να εμπλουτίζεται με χρήσιμο υλικό.

Είναι πολύ σημαντικό για ένα εργαστήριο το γεγονός της ύπαρξης ενός ιστοχώρου όπου  δίνεται η ευκαιρία προς στα μέλη του να καταδείξουν σε όλη την υφήλιο το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο που επιτελούν αλλά και άλλες τους δραστηριότητες.

Στόχος της δημιουργίας του ιστόχωρου είναι όχι μόνο να ενσωματωθούν σ’ αυτό τα βιογραφικά και το σπουδαιότερο ερευνητικό έργο των μελών του ΕΟΧ αλλά να εμπλουτιστεί με άρθρα που να αφορούν την ιστορία του ΕΟΧ. Να καταδειχθεί το ιστορικό του αρχείο και η βιβλιοθήκη του. Να προστεθούν άρθρα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία συνέγραψαν κατά καιρούς μέλη που εργάστηκαν σ’ αυτό. Ακόμη να προστεθεί εκπαιδευτικό υλικό που να περιέχει μέχρι και παραδείγματα εξετάσεων παλαιότερων ετών. Αυτό το πολυσχιδές έργο θα αναδείξει τους ανθρώπους που πονούν και ενδιαφέρονται για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΕΟΧ. 

Προσκαλώ όχι μόνο τα παρόντα μέλη του ΕΟΧ αλλά και τους αναγνώστες  και καθένα που μπορεί να βοηθήσει στην ενσωμάτωση χρήσιμου υλικού να «γίνει αρωγός και ρύστης» του φιλόδοξου αυτού έργου.

Θ. Μαυρομούστακος

Διευθυντής ΕΟΧ

 


 

First of all, I would like to express my deep gratitude to all the staff of the Laboratory of Organic Chemistry (LOC) as well as the administration of the National Kapodistrian University of Athens (Spyros Bolis) for the creation and registration of this website. I also warmly thank Julie Stain who was very willing to check the English translation. Finally, I would like to thank Mr. Iakovos Poupakis who undertook the editing of the website.

By acquiring its own website, the LOC is able to register all the activities of its current and retired staff members and include news and interesting events from friends and acquaintances who are interested in contributing to and enriching it with useful material.

It is very important for a laboratory to have a website where its members are given the opportunity to share their Educational and Research work as well as other activities with the world community.

 

The aim of the website is not only to integrate the CVs and the most important research work of the LOC members, but also to enrich it with articles on the history of the LOC and share its historical archive and library. In addition, articles of common interest written from time to time by members will also be posted, and educational material that contains examples of exams from previous years will also be included. This diverse project will also highlight people who are interested in and deeply care for the Laboratory of Organic Chemistry’s past, present and future.

T. Mavromoustakos

Director of the Laboratory of Organic Chemistry