Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

2010 Κοπή Πίτας

2011 Κοπή Πίτας

2013 Κοπή Πίτας

2017 Κοπή Πίτας

2018 Κοπή Πίτας

Διάφορες

Παρουσίαση Εργαστηρίου 18 Απριλίου 2018